Elköltözik a blogunk! A Frontoldal új címe: www.frontoldal.hu

A Népi Front II. kongresszusán elfogadott „Stratégiai és taktikai irányvonal” c. dokumentum feladatként határozta meg, hogy pártunk Frontoldal néven hivatalosan is hozza létre internetes lapját. E célunkat teljesítettük, immáron mindenki számára elérhető a www.frontoldal.hu címen a Népi Front blogja.

A blog rövid története

A Munkáspárt ifjúsági szervezetének keszthelyi és miskolci tagjai azzal az ötlettel álltak elő 2008-ban, hogy Frontoldal néven induljon el egy havi rendszerességgel megjelenő online ifjúkommunista újság, amelyben a fiatalok közzé tehetik írásaikat, cikkeiket. A Szabó Tamás-féle KISZ vezetőség támogatta a kezdeményezést, így Tóth Dániel és Cseh Miklós közös munkájának köszönhetően 2008 októberében Frontoldal néven az interneten jelent meg az ifjúsági szervezet lapjának első kiadása. A havilap integrálta munkáspárti ifjúságot és közelebb hozta a mozgalomhoz a párton kívüli kommunista fiatalokat. Számaiban rendszeresen közölt mozgalmi, aktuálpolitikai és külföldi híreket, valamint teret adott az ifjúsági szervezet szimpatizánsaitól származó írásoknak is.

2010-ben a KISZ válságba jutott. Szabó Tamás lemondott tisztségéről és kilépett a Munkáspártból is, a Frontoldal kiadása leállt. Az ifjúsági szervezet új vezetői azonban célul tűzték ki a lap újraindítását, így 2011 tavaszára a Frontoldal immáron 4 oldalas nyomtatott formában jelent meg, amelyet a szervezet aktivistái a debreceni és egri egyetemen terjesztettek. A Munkáspárt 23. kongresszusa után az új KISZ-vezetés és a Munkáspárt elnöksége közötti egyre élesedő politikai konfliktusok miatt kritikus helyzet állt elő, amely végül az ifjúsági szervezet vezetőinek lemondásához vezetett. A Frontoldal ezek után többé már nem jelent meg munkáspárti színek alatt. Honlapja (www.frontoldal.fw.hu), amelyen elérhető volt az összes szám, az idő során megszűnt.

A távozó fiatal kommunisták egy csoportja összefogott a Munkáspárt 23. kongresszusa után kilépett párttagokkal és Népi Front néven új kommunista pártot alapítottak. Hamarosan a Frontoldal is újjászületett blog formájában, amelynek honlapja 2013 tavaszán indult el, majd 2013 Május Elsején a párt ismét megjelentette azt nyomtatásban is. Azóta a Frontoldalra több, mint 157 bejegyzés került. A Népi Front 2015. január 31-én tartott második kongresszusa elfogadta a párt stratégiai és taktikai irányelveit, amely az alábbiakat rögzít a pársajtót illetően. „Mivel a tőkés államokban a tömegtájékoztatás intézményei – a televízió, rádió, napilapok – a burzsoázia osztályuralmát szolgálják, a kommunista párt nem támaszkodhat ezen kommunikációs csatornák használatára. A Népi Frontnak ezért meg kell teremtenie önálló, kapitalista sajtótól és médiától független hírforrását. Ennek érdekében 2015 márciusától a párt Frontoldal néven futó internetes blogja hivatalosan bejegyzett online újságként folytassa tovább munkáját.” – írja a határozat.

Frontoldal – az új kommunista blog

A döntés értelmében már 2015. februárjától a Frontoldal új formát és tartalmat kapott. A www.frontoldal.hu címen elérhető oldal legfőbb sajátossága, hogy a korábbi időktől eltérően immáron közösségi elven működik, azaz nem csak a párt tagjai, hanem párton kívüli szimpatizánsok is –a szerkesztési elvek szigorú betartásával – küldhetnek be cikkeket és saját maguk formálhatják a tartalmat. Ehhez mindösszesen csupán egy regisztráció szükséges. Reméljük, hogy minél többen fognak bekapcsolódni e munkába és a Frontoldal olyan kommunista fórummá válik, amely nem megosztja, hanem erősíti a mozgalmat.

Népi Front

Reklámok

A kapitalizmus tönkre teszi a magyar fűszerpaprika-termelést

paprikaHa nem változik semmi, megszűnhet a magyar fűszerpaprika-termelés – az ágazati terméktanács elnöke szerint.

Tavaly már kétszer annyi külföldi paprikát hoztak be az országba, mint amennyit exportáltak. A Magyar Nemzetnek a Fűszerpaprika Terméktanács elnöke azt mondta, a hazai módszerek miatt 30-40 százalékkal drágábban tudnak csak paprikaőrleményt előállítani. Németh József szerint az ágazatnak néhány száz millió forintra lenne szüksége a fennmaradáshoz. Javaslataikkal a kormányt is keresték, de választ még nem kaptak.

Vasárnapi zárva tartás: csak a Fidesz-oligarcháknak kedvez

vasarnapizarvatartasA kormánypárt azzal indokolja a 400 m2-nél nagyobb bevásárlóközpontok és plázák vasárnapi zárva-tartására vonatkozó indítványát, hogy a munkavállalók és a kis családi üzletek érdekeit védik. Ez nem igaz, mert: olvasásának folytatása

Kommunizmus VII.

A kommunizmus politikai rendszere a demokrácia. Az állam típusa mint a gazdasági-társadalmi alakulat felépítménye megfelel a termelőerők mindenkori történelmi fejlettségi szintjének. Az állam ugyanakkor az adott társadalom szervezeti kereteinek és politikai szervezetének is formája. Osztálytársadalmakban az állam az uralkodó osztály elnyomó szerve. A történelmi fejlődés során az emberi társadalmak politikai szervezeti formája is változik a gazdasági fejlettség szintjének és a termelés minőségének megfelelően. Osztálytársadalmakban ennek mozgató ereje az osztályharc és nemzetközi szinten az elkülönült nemzetek közötti gazdasági és politikai harc a geoplitikai dominanciáért. A gazdasági globalizáció a regionális integrációk révén a nemzeti társadalmak politikai rendszerének globalizációját is maga után vonja. Az így kialakuló olvasásának folytatása

“Sár vagyunk. Rajtunk, bennünk tapos mindenki.” Beszélgetés Istvánnal, a biztonsági őrök helyzetéről

biztonsagiorKéső este van. István fehér ingben, nyakkendőben, szeme körül sötét karikákkal ül a kései kávé mellett. Hatodik ledolgozott munkanapja után találkoztunk.

Fáradt vagy?

– Hat napig álltam reggeltől estig. Öt éve végzem ezt a munkát. megszoktam. Örülök, ha este “csak úgy érzem” a lábam és nem hasogatja a fájdalom. Ahogy mondani szokták, örülök, hogy van munkám. Holnap szabad leszek és kialszom magam. A lábaim tönkrementek, de azért szeretném, ha még bírnék pár évig dolgozni.

Fizetik a pihenőnapokat? Mikor voltál utoljára betegállományban?

– Viccelsz? A vagyonőrök akkor pihennek, amikor akarnak, de nem fizetik. Órabér van, és annyit fizetnek, amennyit dolgozol. Annyit keresel, amennyit akarsz! (keserűen nevet) Nem lehetsz sem beteg, sem fáradt.

Nem voltam egyetlen napot sem beteg. A gyerekeknek nem mondhatom azt, hogy apa beteg, és holnap nem ebédelünk.

Kevés olyan korrekt cég van Magyarországon, ahol emberszámba veszik a vagyonőröket. Vannak ilyen cégek, de kevesen. Ők fizetik a pihenőnapokat, és betegállományba is el tudsz menni. Manapság az ember még indokolt esetben sem marad otthon. Nagy szerencse kell, ahhoz, hogy bekerülj egy tisztességes céghez.

A sajtóban olvastam, hogy a kormány rendet tesz ezen a területen is…

– Is! Ebben az országban egymillió ember dolgozik minimálbérért, vagy annál kevesebbért. Miről beszélünk? Ilyen az általános helyzet.A vagyonőrök szervesen illeszkednek ebbe a képbe. Egy csomó ember úgy dolgozik, hogy nincs bejelentve. Van, akit bejelentenek, várnak pár hetet, mert ugye az illető megnézi magát az Interneten, aztán kijelentik.Ennyi! A cégek folyton változtatják a nevüket, gyakran követhetetlen, hogy ki az alvállalkozó, mi is a cég neve. A pók logikusan fonja hálóját, ami erős és megbízható a póktársadalomban, de az őrző-védő cégek, többnyire csak a nagyon nagy főnököknek jelentenek biztonságot, akik leveszik a hasznot. Tisztelet a kevés kivételnek.

A kormány elképzelése a rezsióradíjról nem rossz, de fel kellene ezzel párhuzamosan számolni azt a káoszt, ami a piacon van. Nem szabad megengedni, hogy nyakra-főre változtassák a nevüket. Nézd! A biztonsági őrökkel szemben egyre több az elvárás: a külön erkölcsi, a feddhetetlenség, a képzettség és egyebek. A munkáltatókkal szemben hol van az elvárás? Ez a szakma akkor lesz megbecsült, ha felszámolják az anomáliákat, amelyek átszövik az őrző-védő cégeket. Nehéz lesz, mert igen érdekes emberek ülnek a szemétdomb tetején. Érzékeny pontokhoz kell hozzányúlni, és az illetők számára borzasztó fájdalmas. Pedig az államnak is lenne belőle bevétele.

Szép ez a szakma?

– Igen. Minden szakmának és hivatásnak van szépsége, de ez csak akkor érvényesül és  mutatkozik meg, ha értelmes, megbecsült és emberi. Most ez nem így van!
A vagyonőr hülye, aki figyel téged és el akar csípni a téliszalámival. Azt lesi, hogy mikor viszed ki a boltból. Ostoba fráter, aki nem szeret dolgozni… Gyakran gondolják ezt rólunk, és a szemünkbe is vágják. Különböző területeken dolgozunk, nem mindenhol találkozunk emberekkel.

Előfordul ilyen?

– Hogyne! Vannak öntudatos bolti szarkák, és vannak kevesek, akiket a kényszer űz, hogy elvegyenek egy zsemlét. Utóbbiak kevesebben vannak.

A vagyonőr pedig a társadalom különböző rétegeiből jön: van ostoba, viselkedni nem tudó is, de egyre kevesebb. A vagyonőrök többségének van szakmája vagy diplomája. Megszűnt a munkahelye, és itt tudott elhelyezkedni. Nekem is van egy diplomám, a kollégámnak is van egy diplomája és egy szakmája.

Emlékszel Király Zoltánra, a politikusra, televíziósra? Ő is biztonsági őr!

olvasásának folytatása

Kommunizmus VI.

Az emberi társadalmakban a termelés elsődleges célja a természetes szükségletek kielégítése. Az emberiség lélekszámának az utóbbi időkben tapasztalt ugrásszerű növekedése azonban ellentmondást hoz létre az alapvető szükségletek növekedése és a rendelkezésre álló, megtermelhető javak mennyisége között. Az ellentmondás feloldása a nemzetek gazdasági elkülönülésétől a gazdasági globalizáció révén a többpólusú regionális integráció irányában hat. A túlnépesedés problémája azonban végső soron oda vezet, hogy az egyre növekvő energiaszükséglet a Föld kiaknázható energiakészleteinek korlátozott és folyamatosan kimerülő voltával is ellentmondásba kerül. Az emberiség egyik része bőségben, másik, nagyobb és fokozatosan növekvő része nélkülözésben él. Az ellentmondás feloldása az osztályok és a népek közötti gazdasági és politikai harc révén az emberi társadalmak életszínvonalának kiegyenlítődése irányában hat. Ebben a folyamatban válik a tudomány valóságos termelőerővé. Ennek feltételei az árutermelő termelési módban teremtődnek meg. Az árutermelés célja ugyanis közvetlenül nem a természetes szükségletek kielégítése, hanem az elkülönült termelő egységek közötti árucsere növelése, amely folyamatosan új, mesterségesen gerjesztett szükségleteket teremt, amelyekre voltaképpen semmi szükség nincsen. Kialakul egyfelől az árubőség, másfelől a nélkülözés. Az eladatlan árumennyiség és a kielégítetlen valóságos szükségletek között ellentmondás keletkezik, amelynek feloldása csak a szükségletek tervszerű felmérésében és a megtermelt javak szükségletek szerinti elosztásának gazdaságpolitikájában valósulhat meg. A közvetlen termelőerővé váló tudomány teszi lehetővé az emberi társadalmakban és a nemzetek között a munkamegosztásból fakadó elkülönülés feloldását a korlátlanul megtermelhető és elosztható szükségleti javak bősége révén. A megtermelt javak bősége magasabb fokon az emberiség lélekszámának folyamatos növekedése mellett a természettel folytatott anyagcsere ésszerű összhangjának újbóli megteremtése révén valósul meg. A szükséges javak megtermelése ily módon ismét egybeesik a természet újratermelésével. Ezen a fejlődési fokon még megmarad a munkamegosztás, viszont megszűnik a gazdasági elkülönülés a globális nemzetközi közösségen alapuló emberi társadalomban. A többpólusú gazdasági integrációk egységes fejlettségi fokon való összeolvadásával a világ magasabb fokon válik ismét egypólusúvá. Ennek társadalmi következménye a munkanélküliség megszűnése, vagyis annak az ellentmondásnak a feloldása, hogy a munka társadalmában elfogy a munka. A munkavégzés mint általános szükséglet jelenik meg. A mennyiségileg egyre fogyó munkát egyre többen, a  fogyatkozása révén minőségileg átalakuló és egyre növekvő mennyiségű munkát egyre kevesebben végzik majd, ami lehetőséget nyújt az emberi alkotóerő mind magasabb fokon való kibontakozásához. A közvetlen termelőerővé váló tudomány teszi lehetővé, hogy mindenki képességei szerint vegyen részt a termelésben, és szükségletei szerint részesüljön a megtermelt javakban. A piacok  fokozatos megszűnésével az árutermelés gazdasági alapja, a piaci verseny is megszűnik, helyét a globális nemzetközi gazdasági együttműködés veszi át. olvasásának folytatása